Vyhrajte luxusný golfový zájazd na Cyprus

Vyhraj 7 dní golfu na Cypre pre 2 osoby

Patríte medzi milovníkov golfu a túžite svoje zážitky obohatiť o nezabudnuteľný zážitok a užiť si luxusnú dovolenku v päťhviezdičkovom hoteli? V spolupráci s Nemogolf.cz sme si pre vás pripravili vianočnú súťaž o týždenný letecký zájazd pre dvoch na ostrov Cyprus.

Cyprus je perlou Stredozemného mora. Môžete sa tešiť na golfovú dovolenku v atraktívnom prostredí,ktoré vás očarí svojou jedinečnou atmosférou. Na severnom pobreží Cypru vás čakajú výhľady na nádherné pláže, množstvo historických pamiatok a prírodných krás.

O čo sa hrá?
Čaká vás pobyt v rozľahlom hotelovom rezorte KORINEUM GOLF & COUNTRY CLUB s nadštandardným ubytovaním, ktoré uspokoji aj najnáročnejšiu klientelu. Hotel sa nachádza na kľudnom a tichom mieste, s výhľadom na morské pobrežie, hory a rozľahlé golfové ihrisko.

Ak milujete skvelé jedlo, krásne prírodné panorámy a golf, toto je miesto ako stvorené práve pre vás! Pri hoteli sa nachádza osemnásť jamkové ihrisko s golfovou akadémiou, cvičnými greeny a odpaliskom. Tešiť sa môžete aj na zvlnenú fairwaye, z ktorej sú nádherné výhľady na more, hory a jazerá.

Korineum Golf and Beach Resort - nemogolf.czKorineum Golf and Beach Resort - nemogolf.czKorineum Golf and Beach Resort - nemogolf.cz
zdroj Nemogolf.cz

Výherný balíček obsahuje:
7 x noc v luxusnom hoteli pre dvoch
7 x polpenzia pre dvoch
4 x green fee
2 x letenka,vrátane batožiny

Ako súťažiť?
Podmienky súťaže sú jednoduché. Zúčastniť sa môže každý, kto nakúpi na webových stránkach www.digitalgolf.sk tovar v hodnote nad 150 € a súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami. Výherca súťaže bude vyžrebovaný usporiadateľom a to za prítomnosti notára. Súťaž prebieha v termíne od 1.11.2019 do 31.1.2020. Výhercovia budú kontaktovaní usporiadateľom súťaže prostredníctvom e-mailu a telefonicky. Zároveň im budú poskytnuté informácie o spôsobe odovzdania výhry.

Tak neváhajte a kúpte si na stránkach www.digitalgolf.sk svoju vlastnú golfovú výbavu na túto luxusnú dovolenku!

 

Podrobné pravidlá a podmienky súťaže

Tieto pravidlá záväzne upravujú podmienky súťaže organizované aj na instagramovom a facebookovom profile "DIGITALGOLF" (ďalej len "súťaž").

I. Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť SVK Investments s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, Bratislava,
IČO: 47 383 127, DIČ: SK2023844339. Spoločnosť je zapísaná v OR BA I., vl.č. 91 581 / B, odd Sro (ďalej len "Usporiadateľ").
2. Kontaktná osoba usporiadateľa:
    kontaktná osoba: Peter Vachálek
    e-mail: eshop@digitalgolf.com
    telefón: +421 2 20 91 04 04
3. Táto súťaž nie je organizovaná spoločnosťou Facebook (www.facebook.com) a nijako s ňou nesúvi.
4. Súťaž pripravil DIGITALGOLF v spolupráci s portálom golfových zážitkov www.nemogolf.cz

II. Termín a miesto konania súťaže
1. Súťaž prebieha v termíne od 1.11.2019 do 31.1.2020.
2. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky.

III. Účastníci súťaže
1. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou pre doručovanie na území Českej a Slovenskej republiky, ktoré sa v čase konania prihlási do súťaže nákupom tovaru nad 150€ na webových stránkých www.digitalgolf.sk a súhlasí s týmito pravidlami (ďalej tiež "účastník",alebo "súťažiaci").
2. Zo súťaže budu vylúčení zamestnanci,rodinní príslušníci a osoby blízke usporiadateľovi súťaže,organizátorovi a agentúram a osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na realizácii tejto súťaže.
3. Zo súťaže budú vylúčené osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže. Účastník súťaže môže byť vylúčený v prípade, že organizátor zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, alebo nekalého konania zo strany účastníka, alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry.

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercov
1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.11.2019 do 31.1.2020.
2. Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane.
3. Princíp súťaže: Pri nákupe tovaru na webových stránkach www.digitalgolf.sk pri nákupe nad 150 € a so súhlasom podmienok súťaže, vyhráva súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný usporiadateľom za prítomnosti notára.
4. Pokiaľ výherca z dôvodu nesplnenia pravidiel súťaže bude zo súťaže vyradený, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho miesto nastupuje novo vyžrebovaný súťažiaci, ktorý má nárok na výhru ako ďalší v poradí.

VI. výhra
1. Výhrou je letecký zájazd na Cyprus pre 2 osoby na 7 nocí v luxusnom hoteli Korineum Golf and Beach Resort a 4x green fee.
2. Súťažiaci môže v rámci jednej súťaže získať iba 1 výhru.
3. Výhercovia budú kontaktovaní usporiadateľom súťaže prostredníctvom e-mailu a telefonicky, aby sa s nimi mohol dohodnúť na spôsobe odovzdania výhry.
4. Odovzdaním výhry výhercovi sú splnené všetky záväzky usporiadateľa voči výhercovi. Nárok na výhru nevzniká v prípade nedodržania, alebo porušenia podmienok pravidiel súťaže.
5. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou výhry,nepreberajú voči výhercom žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami a výhercovia nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.
6. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry nie je možná.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Usporiadateľ je kedykoľvek v priebehu súťaže oprávnený zmeniť pravidlá a podmienky súťaže, výhry a dobu trvania súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek celú súťaž z vážnych dôvodov zrušiť. Všetky výhry sú právne nevymáhateľné. Na účasť v súťaži, alebo výhry nevzniká účasťou v súťaži právny nárok.
2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu v zodpovedajúcej hodnote a meniť podmienky odovzdávania výhier.
3. Usporiadateľ nezodpovedá za zásielky poštou nedoručené,stratené,alebo poškodené. Nevydané výhry a výhry, ktoré nebude možné výhercom doručiť, napr. výhercovia nebudu k zastihnutiu,alebo si výhru neprevezmú, prípadne bude ich doručenie spojené s nečakanými problémami, má právo usporiadateľ výhru použiť na iné účely podľa vlastného uváženia.
4. Nákupom tovaru nad 150 € účastník súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov (e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt) v súlade s GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Týmto dávam usporiadateľovi svoj súhlas dobrovoľne.
Bol som oboznámený s tým, že usporiadateľ bude zhora uvedené osobné údaje na základe môjho súhlasu uchovávať, patrične chrániť, vyhodnocovať a na základe týchto údajov ma môže kontaktovať, najdlhšie po dobu 1 roka od udelenia tohto súhlasu. Ročnú lehotu usporiadateľ odôvodňuje tak, že sa jedná o štandardnú dobu na vyhodnotenie a uchovanie výsledkov marketingovej súťaže.
Za účelom aktuálnosti týchto údajov sa zaväzujem oznámiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne,určite a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a súvislostí a s poučením o právach, vyplývajúcich mi zo zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň mi bolo zrozumiteľne oznámené, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalšiemu spracovateľovi.
Som ďalej poučený,že mi kontaktná osoba usporiadateľa(pozri vyššie)umožní prístup k mojim osobným údajom, poskytne všetky informácie o mojich osobných údajoch,ktoré spracováva a zároveň môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať a žiadať o opravu, alebo vymazanie mojich osobných údajov,obmedzenia spracovania, namietať proti spracovaniu, či uplatniť právo na prenosnosť údajov. V súvislosti so spracovaním možno podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.
5. Účastník súťaže nesie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži (najmä náklady na vlastné internetové pripojenie a pod.). Súťažiaci berie na vedomie, že nie je možné požadovať, alebo sa domáhať uhradenia nákladov spojených s účasťou v súťaži od usporiadateľa.
6. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že obsah aplikácie, jej výkon, rýchlosť prenosu správ a dát, rýchlosť odpovede sú závislé na obsluhujúcej technológii a môžu byť nepriaznivo ovplyvnené na usporiadateľovi nezávislými faktormi, ako je napríklad (avšak nie výhradne) chyba v spojení, výkon serverových počítačov, alebo zachovanie bezpečného sieťového pripojenia. Usporiadateľ vylučuje všetku zodpovednosť vyplývajúcu z vyššie uvedeného.
7. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami. Účastník ďalej súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený, ak sa k tomu rozhodne, bezplatne uverejňovať súťažný príspevok vrátane fotografií a prípadne aj mená, podobizne a obrazové, zvukové záznamy výhercov v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa, vrátane profilov usporiadateľa na sociálnych sieťach.

Zapojte sa do súťaže, ktorú pre Vás pripravil DIGITALGOLF v spolupráci s portálom golfových zážitkov www.nemogolf.cz.


Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Pružnosť a výborná komunikácia

Overený zákazník,

Kvalita a rýchlosť

Overený zákazník,

Super pristup, vzdy ochotne poradia a vysvetlia.

Overený zákazník,

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti SVK Investments s.r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SVK Investments s.r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.