1 – 24 / 111

Puttery sa radia medzi špeciálne golfové palice, ktoré sa používajú na doklepnutie golfovej loptičky do jamky. Putter sa používa na greene a je dostupný v rozmanitých podobách. Vhodný putter si môžete vybrať podľa pohlavia, veľkosti a toho, či hrajete z pravej, alebo ľavej strany.

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti SVK Investments s.r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SVK Investments s.r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.